menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

JAK SE STAVÍ DŮM
časosběrné fotografie

on-line

fotoreportáž 2017/18

Komunitní dům Sušilova 1

ZÁKLADNÍ KAPACITY KOMUNITNÍHO DOMU: Zastavěná plocha: 972,20 m2 (vč.venkovní terasy 1 157,00 m2) Obestavěný prostor: 11 483,50 m3 (vč. venkovní terasy 12 058,90 m3) Užitná plocha celkem: 1 919,44 m2 (vč. garáží 2 696,05 m2).

Počet navržených bytových jednotek: 25

POPIS STAVBY:

Navrhovaná stavba bude sloužit jako komunitní dům pro seniory s 25 bytovými jednotkami určený k trvalému bydlení. V 1.NP jsou umístěny garáže a ve 2.NP - 4.NP jsou situovány bytové jednotky.

Výstavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. V objektu jsou navržena vyhrazená parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru. Všechna podlaží objektu jsou přístupná výtahem. Vstup do komunitního domu je řešen bezbariérově.

Objekt komunitního domu bude přímo dopravně napojen na stávající komunikaci v ulici Sušilova jedním sjezdem.

 

Součástí stavby je i provedení demolice bytového domu Sádky 1680/14

 

 

DŮM SÁDKY 14

 

POHLED NA PRŮČELÍ KOMUNITNÍHO DOMU - vizualizace

POHLED DO DVORNÍ ČÁSTI KOMUNITNÍHO DOMU - vizualizace

Časosběrné fotografie pořizuje Miroslav Švancara pro účely připravované tvůrčí prezentace-časosběrného projektu "JAK SE STAVÍ DŮM".

Časosběr  fotografií z období 7.9.2017 - předání stavby do užívání v roce 2018.

 On-line fotoreportáž naleznete na horní liště webových stránek pod odkazem VÝSTAVY: výstavy 2016 - 2020.