menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

LINDA WICHTERLOVÁ
životní jubileum

se 18. 8. 2017 dožila 100 let.

MUDr. Linda Wichterlová,
roz. Ludmila (Linda) Zahradníková
 
maminka dvou synů, babička sedmi vnuků, prababička osmnácti pravnoučat. 

          

Linda Wichterlová se narodila18. srpna 1917 v Prostějově. V jedenácti letech se s rodiči přestěhovala do Stražiska na Prostějovsku, kde navázala přátelství s Otto Wichterlem. Svatbu měli v roce 1938 ve Stražisku, aby se vyhnuli prostějovské publicitě. Rok po svatbě se jim narodil syn Ivan, rok později druhý syn Kamil. Linda Wichterlová před válkou nestihla dostudovat započatou medicínu. V roce 1950 stát jako vdané ženě s dvěma dětmi povolil medicínský obor dostudovat ve speciálním režimu. V roce 1952 Linda Wichterlová promovala a okamžitě nastoupila do stomatologické praxe ve Vojenské nemocnici v Praze. Pracovala i ve Výzkumném ústavu stomatologickém. Později měla možnost doprovázet svého manžela na cestách propagujících jeho vynálezy. Světoznámý vědec byl spoluzakladatelem makromolekulární organické chemie a nejslavnějším rodákem z Prostějova. Procestovala s ním prakticky celý svět. Pomáhala mu na výzkumu kontaktních čoček. Po přesunutí výzkumu do domácích podmínek první čtyři tisícovky čoček vyrobila sama. Doktorka Wichterlová se za svůj život naučila mnoho jazyků, ve kterých dodnes čte – francouzštinu, němčinu, italštinu. Naučila se angličtinu a částečně i ruštinu. Ovládá i řečtinu a latinu.

Po více jak šedesáti společných letech krásného života její manžel Otta v roce 1998 příznačně ve Stražisku zemřel. Členové její rodiny žijí po celém světě a často patří k elitě v nejrůznějších oborech lidské činnosti.

          

Švagrovou Lindy Wichterlové je Hana Wichterlová (narodila se 2. března 1903 v Prostějově a zemřela 29. srpna 1990 v Praze). Hana byla významnou umělkyní. Říkalo se jí první dáma českého sochařství. Sestra vynálezce Otta patřila k nejvýznamnějším umělcům meziválečné avantgardy. Studovala AVU, kterou absolvovala s plastikou Údiv. Dílo, bylo vytvořeno ještě pod vlivem jejího profesora Jana Štursy. Tato socha je jedním z vrcholů tehdejší figurální tvorby. Dne 29. srpna tomu bude 27 let, co Hana Wichterlová zemřela ve svém ateliéru v Praze. Miroslav Švancara představitel Art Moravia byl iniciátorem a po deset let hlavním organizátorem Mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové v Prostějově. Paní Linda Wichterlová od samého počátku sympozia souhlasila s myšlenkou zhmotnit odkaz své švagrové, sochařky Hany Wichterlové v mezinárodní setkávání sochařů. Souhlas s názvem sympozia a souhlas s užitím loga sympozia, kterou představuje sochařská asambláž MAHULENA, se staly základem neformální supervize Lindy Wichterlové nad touto významnou mezinárodní sochařskou akcí. Deset ročníků MSSHW v Prostějově (2002 – 2011) zanechalo nesmazatelnou stopu a vzpomínku na spolupráci s naší vzácnou příznivkyní a morální oporou paní Lindou Wichterlovou.

                         
 

HODNĚ ZDRAVÍ
A
VŠE NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM PANÍ LINDO !!!