menu

doplnit

doplnit

Umělci
Výstavy
Sympozia
Aktuální akce
Události

Realizace sochy do exteriéru.

pro soukromou osobu.

Finišují práce na soše, která bude instalována na soukromém pozemku v prostorách okrasné zahrady při nedávno postaveném atypickém víceúrovňovém rodinném domu. Objednatelem je privátní ososba.