menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

Realizace sochy do exteriéru.

pro soukromou osobu.

Finišují práce na soše, která bude instalována na soukromém pozemku v prostorách okrasné zahrady při nedávno postaveném atypickém víceúrovňovém rodinném domu. Objednatelem je privátní ososba.