menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

O nás

Umělecká organizační a informační platforma vznikla v roce 1992 jako součást SPOLKU NÁRODNÍHO DOMU V PROSTĚJOVĚ společnosti s r.o. Jejím cílem bylo prezentovat současné výtvarné umění našich i zahraničních umělců v regionu Střední Moravy.  

 

Původní výstavní činnost našla v roce 1999 pokračování v rámci společnosti NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s., trvala až do roku 2016. Současná výstavní činnost se neomezuje výhradně na klasické galerijní prostředí. Výstavy obrazů a soch jsou organizovány v prostorách škol, nemocnic, nádraží, společenských a kulturních zařízeních obcí, v privátních objektech apod.

 V letech 2002 – 2011 byly aktivity rozšířeny o pořádání Mezinárodních sochařských sympozií Hany Wichterlové. Personální a odborná spolupráce byla také zajišťována na sochařských sympoziích BRNĚNSKÝ PLENÉR (2008, 2010, 2014) a Sochařském sympoziu Vrchlabí (2008). Od roku 2011 jsou prezentováni výtvarní umělci v prostorách Senátu Parlamentu České republiky v Praze.

 

Význam činností postupně přerostl rámec regionu Střední Moravy a její renomé nabylo podoby mezinárodně uznávané instituce. V současné době se stále více věnujeme dříve zanedbávané mezioborové spolupráci s architekty a zahradními architekty při organickém zapojování výtvarných děl do architektury – exteriéru i interiéru, a do veřejného prostoru včetně veřejných i soukromých sadových úprav.

 

Pečlivě sledujeme trendy privátních investorů povýšit své ryze soukromé prostory, dům a jej obklopující pozemky, o umělecká díla, která jsou v souladu s jejich vnímáním a porozuměním okolnímu světu. Pomáháme klientům vytvořit komplexní prostor - co nejideálnější prostředí smysluplné lidské existence - navazující na jejich místní a rodové cítění. Umělcům dáváme příležitost, aby se na tvorbě takovéhoto prostředí podíleli.

Umělecká platforma   neformální organizační strukturu. 
Osobní vztahy, vazby a interakce se odehrávají přirozeně, neformálně a neoficiálně. Hlavním představitelem je Miroslav Švancara, který je zároveň kurátorem a architektem všech výstav, organizátorem sympozií a mezioborových projektů. Je autorem článků a publikací, jež byly pod značkou   vydány.

 

Stálý tým poradců:

                                                                                         
       Jan Zatloukal                                 JUDr. Václav Hynšt                              Ladislav Sedláček
   daňový a ekonomický poradce                         právní poradce                           technický poradce-konzultant

 

Tým specialistů:

                                                                                    

     Mgr. Zdenek Karlach                             Irena zatloukalová                                  Alena Sedláčková                                      Marie Čechová
kreativní strategie, PR podpora                       účetnictví, finance                                integrovaná komunikace                                    interní logistika

 

Externí spolupráce:

                                                  
                                 † Josef Dolívka                                                                        PhDr. Jiří Hastík                                       † PhDr. Václav Kolář
                supervize galerijní činnosti - mentor                                               teorie a prezentace umění                                           teorie a prezentace umění
 
   
Hard core 
   
                                  Podařilo se! Další úspěšné sympozium.                         Pracovní porada.                                         Teambuilding.
 
 
 

"SETKÁVÁNÍ"