menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

Andrýsek Jiří

Andrýsek Jiří

*

Fotograf

Profese: umělecký fotograf, galerista, tvorba fotografií pro firemní sféru, pořadatel fotografických workshopů

Vyučuje obor "Fotografie v praxi" na Střední škole designu a módy v Prostějově.

Po ukončení studia se Jiří Andrýsek aktivně zapojuje do spolkového fotografického dění v Prostějově. V 80. letech minulého století zakládá fotografickou skupinu FO3, která se prezentuje na různých fotografických uměleckých soutěžích a výstavách.  Od roku 1990 se živí jako fotograf, kdy dokumentuje i různé události a akce v městě Prostějově a v Olomouci. Ve foyer kina Metro 70 s podporou města Prostějova 13 let organizuje výstavy umělecké fotografie. Tento prostor se tímto stává čistě fotografickou galerií v regionu. Za tuto dobu realizoval 120 výstav umělecké fotografie. Jako galerista vyhledával Jiří Andrýsek začínající, ale i vyspělé autory.  Do Galerie kina Metro 70 tak přivedl a představil tvorbu republikově, evropsky i celosvětově uznávaných autorů – například Václava Sojku, Zdenka Lhotáka nebo Roberta Hlavicu. V roce 2008 a 2010 pořádal přehlídku současné fotografické tvorby – Salon hanáckých fotografů, kde vystavilo své fotografie 50 fotografů z Prostějovska, Olomoucka, Přerovska, Vyškovska, Lipenska i Hranicka. Vlastní tvorbu prezentoval asi na 22 výstavách. Nejvýznamnějším výstavním souborem byl sociální dokument ze života pracovníků v bývalém Agrostroji z osmdesátých let minulého století s názvem 8 a ½ hodiny, kterou vystavil nejen v Prostějově, ale i v Kolíně a v Muzeu umění v Olomouci. Cyklus jedinečným způsobem zachycuje projevy tíživé normalizační atmosféry v prostředí fabriky, byl jedním z příspěvků Muzea umění Olomouc k připomínce 20. výročí pádu komunistického režimu.

Za tyto aktivity byl Jiří Andrýsek v roce 2009 odměněn Cenou Olomouckého kraje. 

V roce 2016 byl Jiří Andrýsek vyznamenán Cenou města Prostějova za pořádání fotografických výstav a prezentace města Prostějova.

Jiří Andrýsek je blízkým spolupracovníkem Miroslava Švancary, představitele ploatformy ArtMoravia,  zasloužil se o bohatou fotodokumentaci její výstavní činnosti, uměleckých aktivit a všech ročníků Mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové v Prostějově.