menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

Brůnová Jitka

Brůnová Jitka

*27.7.1944 Prostějov

Malířka motivů z kvantové fyziky

Profese: Vědkyně, výtvarnice

Vědkyně-matematička, působící dlouhá léta na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Členka Jednoty českých matematiků a fyziků.

 

 

Jitka Brůnová se narodila v Prostějově, dětství strávila v Repechách na Drahanské vrchovině.

Encyklopedická hesla RNDr. Jitku Brůnovou-Lachmannovou stručně charakterizují jako vědecky orientovanou matematičku, tlumočící vědecké formule abstraktním uměleckým projevem.

Za primární možno u Jitky Brůnové-Lachmannové označit vědu. Tu vystudovala a v ní se prosadila i jako vysokoškolská pedagožka. Fyzika ji naučila nejen racionálnímu myšlení, ale schopnosti vnímat i věci zrakem nepostižitelné a vztahy a zákonitosti mezi nimi. Vědecké poznání není vždy viditelné, ale může inspirovat k výtvarné metafoře. O tuto interpretaci Jitce Brůnové vždy šlo, o interpretaci plošnou, prostorovou, znakovou, kompoziční. Tento způsob prezentace témat měl mezinárodní platnost a uplatňoval se všude tam, kde nalezl či nacházel porozumění. Na České akademii věd v Praze, stejně jako v kterékoli městské galerii. Ke všem českým sférám možno přiřazovat odpovídající destinace zahraniční. Patří mezi velké osobnosti Prostějovska a Olomouckého kraje.

Čtyřicet let působila Jitka Brůnová jako učitelka. Pak přišla nabídka, aby namalovala Evanescentní vlny pro mezinárodní konferenci kvantových fyziků. Na další konference již připravila více obrazů. Svou techniku nazvala entamblementem, což je provázanost matematiky, fyziky, filozofie a přírody. Všechny tyto oblasti jsou totiž podle autorky navzájem propojené. Svá díla vystavovala nejen v České republice, ale i v Německu, Francii, Švédsku, Austrálii a ve Spojených státech amerických. Pro NASA vytvořila speciální cyklus obrazů. Píše i poezii, zatím však knižně nepublikovala.