menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto
ŠAVEL jr. VLADIMÍR-vern.1993
Malíř, grafik, pedagog
více
KRAUS VILÉM - vernisáž 1993
Výtvarník, pedagog, restaurátor
více
MÁDLO JIŘÍ - vernisáž 1993
Malíř, grafik, ilustrátor
více
STRATIL JAN - vernisáž 1992
Malíř, kreslíř, pedagog
více
ROUČKA PAVEL - vernisáž 1992
Malíř, kreslíř, grafik
více
CHUDOMEL JAROSLAV-ver.1992
Malíř, grafik, ilustrátor
více
HORNÍČEK MIROSLAV-vern.1992
Výtvarník, surrealistické koláže
více
MAŠATA RADKO - vernisáž 1992
Malíř, kreslíř, pedagog
více
MÁDLO JIŘÍ - vernisáž 1992
Malíř, grafik, ilustrátor  
více
ADAMÍK BLAHOSLAV -1991
Architekt, urbanista, malíř
více