menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

BRNĚNSKÝ PLENÉR
2010

8. ročník

Sochařské sympozium ve dřevě

 

 

 

VIII. BRNĚNSKÝ PLENÉR

13. - 24. září 2010 

 

 

 

 Již osmý ročník sochařského sympozia Brněnský plenér byl oficiálně zahájen 13. září 2010 v budově lodní dopravy v bystrckém přístavišti. S umělci se přivítala bystrcká místostarostka Eliška Kovářová a celý organizační tým. Následoval společný oběd v restauraci Přístav, kterého se zúčastnil i starosta Bystrce Svatopluk Beneš.

Zázemí sochařům stejně jako v minulých letech bude dělat Dopravní podnik města Brna ve svém areálu lodní dopravy. Ve vybrané dny budou moci kolemjdoucí sochaře navštívit přímo při jejich práci, jinak je mohou návštěvníci při výletech na přehradu pozorovat alespoň přes oplocení areálu.

 

Na závěr zahajovací schůzky zveřejnili  Miroslav Švancara organizačně-technický manažer sympozia  a přítomní sochaři tvůrčí záměr sympozia, včetně návrhů sculptur, které budou na sympoziu realizovány.

* 

K záznamu z uskutečněné akce jsou použity fotografie  Miroslava Švancary a Roberta Vystrčila. Texty Miroslav Švancara a Robert Vystrčil .

 *

 

 

Účastníci sympozia:

- sochaři

   

ALOJZ MACHAJ (SVK)     MARTIN NAVRÁTIL (SVK)       JAN ZEMÁNEK (CZE)           TEREZA HOLÁ (CZE) 

 

odborná spolupráce

 

 MIROSLAV ŠVANCARA (CZE)     LUDMILA POHLOVÁ (SVK)

Miroslav Švancara  je kurátorem a architektem uměleckých výstav, organizátorem sympozií a mezioborových projektů. Je autorem článků,  publikací a referencí,  jež byly vydány pod značkou . Organizačně - technický manažer Brněnského plenéru.

Ludmila Pohlová, přijela asistovat Alojzovi Machajovi jako čerstvá absolventka VŠVU v Bratislavě, ateliéru prostorových komunikací u doc. Antona Čierneho. Ve své tvorbě se zabývá interakcí mezi dílem a recipientem, vztahem mezi materiálem a časem (dobou vnímání).  

 

Sochařské sympozium "Brněnský plenér":

Projekt Brněnský plenér označuje sochařské sympozium, které se koná pod otevřeným nebem v areálu přístaviště na břehu Brněnské přehrady, na území městské části Bystrc (proto se někdy uvádí také jako Bystrcký plenér).

První ročník proběhl v roce 1983, kdy zde mladí brněnští umělci vytvořili přehlídku 19 dřevěných soch. Další ročník se konal až v roce 1998. Od tohoto data se Brněnský plenér sae organizuje každý druhý rok vždy v měsíci září. Účastní se jak čeští, tak i zahraniční autoři.  

 

Vzniklá umělecká díla se nachází na březích a plážích Brněnské přehrady, březích řeky Svratky a dalších lokalitách místní části Bystrce.

 

  

 

Areál lodní dopravy DPMB v bystrckém přístavišti

 

Zázemí sochařům stejně jako v minulých letech dělá Dopravní podnik města Brna ve svém areálu lodní dopravy. Ve vybrané dny budou moci kolemjdoucí navštívit sochaře přímo při jejich práci, jinak je mohou návštěvníci při výletech na přehradu pozorovat alespoň přes oplocení areálu.

 

Realizované sculptury

    

 Alojz MachaJ  "RAZÍTKO"

    

Martin Navrátil "ŘETĚZ"

    

Jan Zemánek " LEŽÍCÍ VAGABUND"

    

Tereza Holá "VALOUNY"

 

V pátek 24. září 2010 odpoledne od tří hodin proběhla slavnostní vernisáž Brněnského plenéru. Za účasti bystrckých zastupitelů a dalších významných osobností byla pozvaným hostům představena jednotlivá díla umělců. Sochy z letošního plenéru budou umístěny u stezky vedoucí kolem řeky Svratky.

O průběhu celého 8. Brněnského plenéru informuje následující fotoreportáž.

 

<