menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

KOMUNITNÍ DŮM SUŠILOVA
on-line fotoreportáž 2017

Demolice a příprava pozemku-září 2017

Demolice domu Sádky 14

Komunitní dům Sušilova 1

ZÁKLADNÍ KAPACITY KOMUNITNÍHO DOMU:

Zastavěná plocha: 972,20 m2  (vč. venkovní terasy 1 157,00 m2)

Obestavěný prostor: 11 483,50 m3 (vč. venkovní terasy 12 058,90 m3)

Užitná plocha celkem: 1 915,44 m2  (vč. garáží 2 696,05 m2)

Počet navržených bytových jednotek: 25

POPIS STAVBY:

Navrhovaná stavba bude sloužit jako komunitní dům pro seniory s 25 bytovými jednotkami určený k trvalému bydlení. V 1.NP jsou umístěny garáže a ve 2.NP - 4.NP jsou situovány bytové jednotky.

Výstavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. V objektu jsou navržena vyhrazená parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru. Všechna podlaží objektu jsou přístupná výtahem. Vstup do komunitního domu je řešen bezbariérově.

Objekt komunitního domu bude přímo dopravně napojen na stávající komunikaci v ulici Sušilova jedním sjezdem.

Součástí stavby je i provedení demolice bytového domu Sádky 1680/14.

Dodavatelem stavby je Firma MORYS s.r.o., založená v roce 1991 jako firma specializující se na kompletní dodávky staveb, vzduchotechniky, chlazení a silnoproudých rozvodů. V následujících letech se firma MORYS s.r.o. pevně usídlila na stavebním trhu. Hlavním úkolem firmy je být přímým partnerem pro investory při výstavbě.

www.morys.cz

 DŮM SÁDKY 14

 

POHLED NA PRŮČELÍ KOMUNITNÍHO DOMU - vizualizace

POHLED DO DVORNÍ ČÁSTI KOMUNITNÍHO DOMU - vizualizace

Časosběrné fotografie pořizuje Miroslav Švancara pro účely připravované tvůrčí prezentace "JAK SE STAVÍ DŮM".

Za supervizi, odbornou konzultaci a technické vedení při realizaci tvůrčího projektu děkujeme stavbyvedoucím firmy MORYS s.r.o. panu Jiřímu Čaňovi a panu Ing. Ondřeji Kabelkovi.

 

Výběr a úprava pozemku 

je krokem stejně náročným jako samotná stavba. Nejde jen o lokalitu, velmi důležité je, aby pozemek splňoval celou řadu „technických“ parametrů – geologické poměry, napojení na funkční inženýrské sítě atd. Město Prostějov vybralo pro dům exkluzívní lokalitu v centru městské aglomerace s existujícími inženýrskými sítěmi, šikovného projektanta s chytrým umístěním stavby v terénu, ověřeného a spolehlivého dodavatele stavby.

Časosběr DEMOLICE (210 ks fotografií) z období 7.9. - 11.9.2017.