menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

KOMUNITNÍ DŮM SUŠILOVA
on-line fotoreportáž 2018

Sadové úpravy - komunikace

Ozelenění & komunikace Sušilova 1

Komunitní dům Sušilova 1

ZÁKLADNÍ KAPACITY KOMUNITNÍHO DOMU:

Zastavěná plocha: 972,20 m2  (vč. venkovní terasy 1 157,00 m2)

Obestavěný prostor: 11 483,50 m3 (vč. venkovní terasy 12 058,90 m3)

Užitná plocha celkem: 1 915,44 m2  (vč. garáží 2 696,05 m2)

Počet navržených bytových jednotek: 25

POPIS STAVBY:

Navrhovaná stavba bude sloužit jako komunitní dům pro seniory s 25 bytovými jednotkami určený k trvalému bydlení. V 1.NP jsou umístěny garáže a ve 2.NP - 4.NP jsou situovány bytové jednotky.

Výstavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. V objektu jsou navržena vyhrazená parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru. Všechna podlaží objektu jsou přístupná výtahem. Vstup do komunitního domu je řešen bezbariérově.

Objekt komunitního domu bude přímo dopravně napojen na stávající komunikaci v ulici Sušilova jedním sjezdem.

 

Dodavatelem stavby je Firma MORYS s.r.o., založená v roce 1991 jako firma specializující se na kompletní dodávky staveb, vzduchotechniky, chlazení a silnoproudých rozvodů. V následujících letech se firma MORYS s.r.o. pevně usídlila na stavebním trhu. Hlavním úkolem firmy je být přímým partnerem pro investory při výstavbě.

www.morys.cz

 

DŮM SÁDKY 14

 

POHLED NA PRŮČELÍ KOMUNITNÍHO DOMU - vizualizace

POHLED DO DVORNÍ ČÁSTI KOMUNITNÍHO DOMU - vizualizace

Časosběrné fotografie pořizuje Miroslav Švancara pro účely připravované tvůrčí prezentace-časosběrného projektu "JAK SE STAVÍ DŮM".

Za supervizi, odbornou konzultaci a technické vedení při realizaci tvůrčího projektu děkujeme stavbyvedoucím firmy MORYS s.r.o. panu Jiřímu Čaňovi a panu Ing. Ondřeji Kabelkovi.

 

FASÁDA A TERÉNNÍ ÚPRAVY

montáž fasádních prvků, terasa, pojízdné a parkovací plochy, zeleň, venkovní inventář

Fasáda objektu vychází z kombinace minerální omítky a efektního různobarevného skleněného opláštění velkých částí budovy. Součástí fasádního systému jsou prvkové průhledné skleněné stěny bytových jednotek. Výsledkem takového řešení je výrazné prosvětlení interiérů provozních částí domu a příznivé klima a pohodlí pro uživatele bytů. Díky opláštění budovy a efektnímu prosklení bytů je dosaženo až luxusního designového vzledu.

Tento investiční počin Města Prostějova je zcela ojedinělý nejen v regionu, ale zdá se i v celorepublikových podmínkách. S ohledem na skutečnost, že objekt bude sloužit jako komunitní dům pro seniory města Prostějova, jeho představitelé ukazují, jakou cestou se má naše společnost v péči o nejstarší generaci občanů ubírat.

Komunitní dům pro seniory, mimo jiné, představuje vynikající nástroj utváření současné architektury města Prostějova. Ze strany investora se jedná o chvályhodnou akceptaci odvážné vize projektantů.

Součástí realizace projektu stavby jsou i její venkovní úpravy. Především se jedná o dokončení oplocení dvorního traktu, zprovoznění venkovního schodiště a terasy, úprava nezpevněných a zpevněných ploch, výsadba stromů, keřů a ostatních rostlin, instalace venkovního mobiliáře komunitního domu.

Pokud se po všech etapách stavby domu dostane její dodavatel až sem, má skoro vyhráno. V případě, že stavební dokumentace i veškeré stavební postupy byly dodrženy, není čeho se obávat. Dodavatel stavby a také její investor dílo završí úspěšnou kolaudací.

Nastěhovat se každopádně budou muset noví nájemníci již sami.

 

STĚHOVÁNÍ - konec časosběrného projektu.

Časosběr STAVBA (74 ks fotografií) z období 8.5.2019 - 30.10.2019.