menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

KOMUNITNÍ DŮM SUŠILOVA
on-line fotoreportáž 2018

HRUBÁ STAVBA - STŘECHA

Hrubá stavba & střecha Sušilova

Komunitní dům Sušilova 1

ZÁKLADNÍ KAPACITY KOMUNITNÍHO DOMU:

Zastavěná plocha: 972,20 m2  (vč. venkovní terasy 1 157,00 m2)

Obestavěný prostor: 11 483,50 m3 (vč. venkovní terasy 12 058,90 m3)

Užitná plocha celkem: 1 915,44 m2  (vč. garáží 2 696,05 m2)

Počet navržených bytových jednotek: 25

POPIS STAVBY:

Navrhovaná stavba bude sloužit jako komunitní dům pro seniory s 25 bytovými jednotkami určený k trvalému bydlení. V 1.NP jsou umístěny garáže a ve 2.NP - 4.NP jsou situovány bytové jednotky.

Výstavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. V objektu jsou navržena vyhrazená parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru. Všechna podlaží objektu jsou přístupná výtahem. Vstup do komunitního domu je řešen bezbariérově.

Objekt komunitního domu bude přímo dopravně napojen na stávající komunikaci v ulici Sušilova jedním sjezdem.

 

Dodavatelem stavby je Firma MORYS s.r.o., založená v roce 1991 jako firma specializující se na kompletní dodávky staveb, vzduchotechniky, chlazení a silnoproudých rozvodů. V následujících letech se firma MORYS s.r.o. pevně usídlila na stavebním trhu. Hlavním úkolem firmy je být přímým partnerem pro investory při výstavbě.

www.morys.cz

 

DŮM SÁDKY 14

 

POHLED NA PRŮČELÍ KOMUNITNÍHO DOMU - vizualizace

POHLED DO DVORNÍ ČÁSTI KOMUNITNÍHO DOMU - vizualizace

Časosběrné fotografie pořizuje Miroslav Švancara pro účely připravované tvůrčí prezentace-časosběrného projektu "JAK SE STAVÍ DŮM".

Za supervizi, odbornou konzultaci a technické vedení při realizaci tvůrčího projektu děkujeme stavbyvedoucím firmy MORYS s.r.o. panu Jiřímu Čaňovi a panu Ing. Ondřeji Kabelkovi.

 

Hrubá stavba a střecha 

V tuto chvíli začíná skutečná stavba domu. Konečně uvidíte, jak jde řemeslníkům práce od ruky a dům roste. Od investora tato fáze vyžaduje nejvyšší obezřetnost. Přecenění (podcenění) náročnosti a hodnoty hrubé stavby je pro investora nejčastějším úskalím ve vkládání finančních prostředků do nového bydlení pro občany města.

Časosběr STAVBA (802 ks fotografií) z období 1.1.2018 - 6.2.2019.