menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

LENKA HORŇÁKOVÁ CIVADE
vernisáž 2018 Senát

Malířka

 Lenka Horňáková Civade se narodila v Prostějově, vystudovala prostějovské gymnázium, vysokou školu ekonomickou v Praze a několik semestrů na filosofické fakultě Karlovy university. Pobývala v různých částech Evropy, aby se nakonec usadila ve Francii, kde studovala rok v Paříži, stále ještě ekonomický obor. Tam také současně navštěvovala ateliér s modelem a hodiny anatomie na Beaux Arts v Paříži a soukromé hodiny kresby a malby. Následně vystudovala obor výtvarného umění na Sorboně. Po několika životních a profesionálních změnách se plně věnuje kresbě a malbě, vystavuje své obrazy jak v České republice, tak ve Francii.  Její vůbec první větší výstava obrazů byla v roce 2007 instalována v prostorách secesní kavárny Národního domu v Prostějově.  Díla Lenky Civade jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Austrálii, USA, Velké Británii, Německu, Belgii, Francii a v České republice.