menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

MSSHW - UMĚLECKÁ KOMISE

NEZÁVISLÁ UMĚLECKÁ KOMISE
PRO VÝBĚR UCHAZEČŮ O ÚČAST NA

MEZINÁRODNÍM SOCHAŘSKÉM SYMPOZIU

HANY WICHTERLOVÉ V PROSTĚJOVĚ,

ČESKÁ REPUBLIKA.

2002 - 2011

 
KOMISE
Hlavní komisaři:
           
prof.akad.soch. Vadimír Preclík, 2002-2008  *  prof.akad.mal. Boris Jirků, 2009-2011
 
Komisaři:
                       
 Ing. arch. Blahoslav Adamík, 2002-2008 * doc.Mgr. Bohumil Teplý,  2002-2011 * MgA. Miroslava Špačková, 2009-2011
 
Odborní konzultanti:
Socha ve veřejném prostoru                        Teorie a prezentace umění
           
   prof.akad.soch. Márius Kotrba, 2009-2011  *   PhDr. Jiří Hastík, 2008-2011