menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

SOCHAŘSKÁ SYMPOZIA

2002 - 2017

  • komplexní příprava a realizace sochařských sympozií
  • odborná spolupráce s organizátorem - pořadatelem umělecky nadstandartních akcí
  • zajištění účastníků - domácích i zahraničních

       

Mezinárodní sochařská sympozia

Hany Wichterlové v Prostějově

Představitel organizátora sochařských sympozií:
2002 - 2010
Ing. Jan Tesař, starosta města Prostějova.
 

     

 
Představitel organizátora sochařských sympozií:
2011
Miroslav Pišťák, primátor města Prostějova.
 
       
Primátor oznamuje sochařům, že sochařské sympozium Hany Wichterlové v Prostějově s největší pravděpodobností končí.
 
 
Představitel pořadatele sochařských sympozií:
2002 - 2011
Miroslav Švancara, ředitel Národního domu Prostějov o.p.s., ředitel MSSHW 2002-2007, manažer MSSHW 2008-2011.