menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

TRNEČKOVÁ ZDEŇKA
vernisáž 2017 Senát

Malířka, fotografka

*12.8.1975 v Prostějově

Studia: 1990-1994 Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově

Povolání: samostatná výtvarnice

Výtvarná specializace: malba, kresba

Publikace: FIGURÁLNÍ TVORBA UMĚLCŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE 1900-2010

 

Zdeňka Trnečková je svébytnou autorkou postsurrealistické orientace. Narodila se v Prostějově, kde také žije a tvoří. Vystudovala Gymnázium Jiřího Wolkera a byla zde jedním ze zakládajících členů výstavní galerie Artium liberalium.

Do výtvarného dění regionu vstoupila ve druhé polovině 90. let. Její tvorbu charakterizují zneklidňující až provokující kompozice přírodních motivů, kosmických procesů a transformací bytostí do zvláštních forem, odmítajících perspektivu. Její kresby a malby zachovávají svůj impulsivní charakter uvolněného toku představ v zobrazení proměn hmoty a figury pomocí vlnivých linií, často s cudně erotizující tematikou. Pro Zdeňku Trnečkovou je typická především nesmírně precizní práce v detailu i složitém kompozičním celku. Snová barevnost, tvůrčí spojení elementů zapamatovaných z  dětství s  čistou poezií a s otisky podvědomí jsou v  konečné podobě zobrazením iracionální pravdy kolektivního podvědomí. Složité obrazové kompozice buduje způsobem rafinovaného vrstvení řady symbolických prvků fantaskní povahy, které zpravidla prostupují ústřední figurální osnovu. Nově se v obrazech autorky objevuje nečekaný zcela technicistní prvek zakomponovaný do přírodních motivů. Součástí výjevů jsou automobily zapomenuté značky Delahaye se svým zvláštním nadčasovým designem.

Svým dílem vzbuzuje respekt jak u přátel, tak i u znalců výtvarného umění. Její tvorba je představena v reprezentativní publikaci FIGURÁLNÍ TVORBA UMĚLCŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE, vydané v roce 2010 Agenturou GALIA v Olomouci.