menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto
AUGUSTIN ANDREJ-ver.2005
Malíř, grafik, ilustrátor 
více
AUGUSTIN MARTIN-ver.2005
Malíř, grafik, ilustrátor
více
BOHÓ ALEXANDER-ver.2005
Malíř, grafik, konceptualista 
více
AUGUSTÍNOVÁ B.-ver.2005
Malířka, grafička, Artprotis
více
BAČOVÁ HANA-ver.2005
Malířka, grafička
více
LAMR ALEŠ - vernisáž 2005
Malíř, grafik, sochař, keramik
více
TOMAN PETR - vernisáž 2005
Malíř, grafik, fotograf
více
MARKULČEK P.-2005
Malíř, sochař
více
VELČOVSKÝ JOSEF-ver.2004
Malíř, grafik, ilustrátor
více
HLADÍKOVÁ JENNY-vern.2004
Grafička, textilní výtv., tapiserie
více
ZÁRECKÁ JAR.-2004 HOMAGE
Malířka, grafička, ilustrátorka
více
MARKULČEK PETR-ver.2004
Malíř, sochař
více
ŠECHTLOVÁ M. M.- ver.2004
Malířka, grafička, ilustrátorka
více
MÁDLO JIŘÍ - vernisáž 2004
Malíř, grafik, ilustrátor
více
ZATLOUKALOVÁ M.-ver.2004
Malířka, grafička, ilustrátorka
více
ŠPAČKOVÁ MIR.-ver.2003
Sochařka, restaurátorka
více
ROUČKA PAVEL-vernisáž 2003
Malíř, grafik, ilustrátor
více
KJULLENĚN B.-2003 & 2005
Malíř, kreslíř, sochař
více
KJULLENĚNOVÁ B.-ver.2003
Malířka, grafička, ilustrátorka 
více
MACH VÁCLAV-vernisáž 2003
Malíř, kreslíř, PC grafika
více
HODNÝ LADISLAV-vern.2003
Malíř, grafik, knihař
více
JEŽ PETR - vernisáž 2003
Malíř, umělecký fotograf
více
KRISTOFORI JAN-vern.2003
Malíř, ilustrátor
více
MÁDLO JIŘÍ - vernisáž 2002
Malíř, grafik, ilustrátor
více
TEPLÝ BOHUMIL - vernisáž 2002
Sochař, medailér, restaurátor
více
NOWICKY PIOTR - ver.2002
Malíř, řezbář
více
TRIZULJAK M.-ver.2001
Malíř, sochař, fotograf
více
TRIZULJAKOVÁ M.-2001
Malířka, restaurátorka
více
RUZSELÁK J.-ver. 2001
Malíř, grafik, ilustrátor
více
RAMBOUSKOVÁ Z.-2001
Malířka, grafička
více
ONDRÁČEK VÍT-ver.2001
Malíř, grafik, ilustrátor
více
SROSTLÍK*ZEMANDLOVÁ-2000
Řezbář a designerka
více
ZEMANDLOVÁ DARINA-ver.2000
Designérka, šperkařka
více
STANISLAVOVÁ IRENA-ver.2000
Malířka, grafička, ilustrátorka
více
ZÁRECKÁ JAR.-ver.2000
Malířka, grafička, ilustrátorka
více