menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

ADAMÍK BLAHOSLAV -1991

*25.2.1925 Zborovice, † 19.1. 2008 Prostějov

Architekt, urbanista, malíř

Profese: Architekt, urbanista, výtvarník

Studia:1946–50 ČVUT v Praze (Čermák, Štěpánek, Štursa, V.V. Štech, Stefan)

Významná osobnost města Prostějova. V roce 1950 ukončil studia architektury na ČVUT v Praze.

Ing. arch. Blahoslav Adamík byl žákem význačných architektů, profesorů Čermáka, Štěpánka a Štursy, ale i významných teoretiků umění jako prof. V.V. Štecha a dr. Stefana.  Důvěrně se sblížil a navázal trvalý pracovní kontakt s prof. J. Lieslerem.  Jako architekt vypracoval a zrealizoval desítky návrhů škol, sídlišť, specializovaných staveb a lázeňských budov. V architektonických realizacích byli jeho spolupracovníky výtvarní umělci sochaři Jiří Jílek, Rudolf Chorý a Jaroslav Přindiš a významný malíř a grafik Jeroným Grmela. Jeho malířská tvorba je dokumentována kresbami, akvarely, pastely a temperami, které převážně vystavoval se skupinou A7. Hlavním námětem jeho obrazů a kreseb je krajina.

Byl hlavním supervizorem restitučních stavebních prací Kotěrovy secesní budovy Národního domu v Prostějově. Úzce spolupracoval s Miroslavem Švancarou, galeristou a kurátorem výstav v kavárně ND a až do své smrti v roce 2008 byl členem umělecké komise pro výběr účastníků Mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové.