menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

DĚTI NA SYMPOZIÍCH

Někteří zprvu diváci, později pomocníci, nakonec absolventi uměleckých škol.