menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

KVĚTOSLAVA SNÁŠELOVÁ
vernisáž 2019 Tovačov

Malířka

Souznění

Letošní bilanční výstava Květoslavy Snášelové v prostorách Tovačovského zámku nese název „Souznění.

 

Označení výstavy dává potencionálním návštěvníkům akce prvoplánově najevo, že se setkají s výtvarnými díly – v našem případě obrazy, knižní grafikou, keramikou, ale i verši - jednoho autora, v jakémsi souznění. Formálně se tedy jedná o mnohoznačný pojem, který si každý z nás může vykládat jinak.

V prvním plánu souhrnná prezentace umělecké činnosti Květoslavy Snášelové v prostorách Tovačovského zámku organicky souzní s architektonickým a duchovním prostředím, bohatě zdobené zámecké kaple s raně barokní štukaturou a podobně zdobných sálů na kapli navazujících, ve kterých jsou její díla instalována.

Dále nelze přehlédnout že všechny prezentované umělecké obory Květoslavy Snášelové ať už je to kresba, malba, knižní grafika, keramika či v neposlední řadě básnická tvorba - formou spolu souvisí obsahově se prolínají a v duchovní rovině až nečekaně harmonicky souzní.

Návštěvník vernisáže a výstavy obrazů „Souznění brzy zjistí, že tvorba Květoslavy Snášelové v sobě zahrnuje nejen originální formu každého jednotlivého uměleckého díla, ale také vysoce duchovní význam. Pozitivní obsah jejích obrazů je pokorným poselstvím, projevem bohulibé radosti a příslibem hřejivé naděje. Zde teprve dochází k tomu pravému souznění tvůrce a vnímavého pozorovatele jejího umění.

Tvorba malířky Květoslavy Snášelové se vyznačuje příklonem ke klasickým hodnotám malby, je řemeslně dokonalá, kompozičně nápaditá, má výrazné koloristické kvality a specifický rukopis. Tyto výrazové prostředky mají stejně hodnotný ekvivalent v duchovním obsahu obrazu. Zabývá se otázkami lidské existence s velmi silnou autentickou výpovědí a psychologickou hloubkou. Humanistické vyznění jejích obrazů odráží autorčinu víru v pozitívní hodnoty člověka a života.

Přál bych nám všem, aby alespoň dnes a tady došlo k tomu vřelému souznění s originální bytostí – malířkou, grafičkou, ilustrátorkou, básnířkou, středoškolskou profesorkou, členkou Unie výtvarných umělců Olomoucka a známou osobností naší střední Moravy.

K včerejšímu životnímu jubileu přeji paní Květoslavě Snášelové hodně zdraví, neutuchající tvůrčí invenci a ještě dlouhá léta s přáteli, milovníky krásných umění, dobrými lidmi.

Miroslav Švancara, Tovačov 7.4.2019

 

KVĚTOSLAVA SNÁŠELOVÁ

6.4.1944, Prostějov

Bydlí a pracuje v Prostějově

Profese: PaedDr. Květoslava Snášelová - malířka, grafička, ilustrátorka, básnířka, středoškolská profesorka, osobnost střední Moravy

Umělecký obor: malba a grafika - členka Unie výtvarných umělců Olomoucka

Tvorba: malba, kresba, ilustrace, grafický design

Výtvarný projev Květoslavy Snášelovévyplývá z jejího pojetí světa, který vnímá v kosmických souvislostech. V umělecké práci se opírá o svétalentové rozpětí, zahrnující vedle výtvarného projevu také hudbu a poezii. Její výtvarný intelekt je spojen s přírodou a osobitým duchovnímcítěním.

V rámci výtvarných technik se z počátku zabývala kresbou a grafikou. V tomto období jí vyšlo pod patronací Literárního klubu v Olomouci několik básnických sbírek, které si sama ilustrovala. Věnovala se též olejomalbě, více však převažovala malba akrylem. V současné době se zaměřuje na techniku akvarelu, ve kterém preferuje poetickou barevnost podtrhující převážně duchovní obsah tvorby.

Dosud uspořádala 14 samostatných výstav a účastnila se velkého množství společnmých výstav v Čechách, na Moravě i v zahraničí. Pravidelně se účastní tradičních výstav Unie výtvarných umělců Olomoucka. Vede více jak 15 let výtvarné kruhy dospělých.

V pedagogické praxi získala ocenění Rady vlády České republiky za prestižní výsledky v národních výtvarných soutěžích a v mezinárodních soutěžích v Hong Kongu a v Itálii.