menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM
VE DŘEVĚ -Vrchlabí 2008

45 let Krkonošského národního parku

 

Krkonoše – ostrov tundry uprostřed Evropy – jsou unikátní mozaikou horských ekosystémů. Svahy hor osídlují horské lesy a louky, horní partie plochých hřebenů porůstá borovice kleč, alpínské trávníky a rašelinná společenstva. Druhově bohaté jsou také karové oblasti, vzniklé působením ledovců v minulosti. Pro tuto výjimečnost a krajinnou hodnotu byly v roce 1963 vyhlášeny národním parkem. Správou území je pověřena Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí.

Správa KRNAP je odbornou organizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní a informační služby, provádění sanačních a údržbářských prací a kulturně-výchovnou činnost pro území národního parku a jeho ochranného pásma. Současně provádí hospodářskou činnost v lesích.

 

 

KRNAP slaví jubileum, tvoří se sochy...

V rámci oslav 45. výročí založení Krkonošského národního parku se v areálu Správy KRNAP koná sochařské sympozium. Sochařské sympozium ve dřevě pořádá Spáva parku historicky poprvé. Tématem tvorby je pro umělce socha a krajina.

Správci připravili dubové kmeny, z nichž jeden pochází přímo z vrchlabského zámeckého parku a druhý z Rokytnice nad Jizerou. Sochaře vybíral Miroslav Švancara, který má bohaté zkušenosti s pořádáním Mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové v Prostějově, ČR.

V areálu Správy KRNAP je možné vidět při práci tyto umělce. Václava Kyselku z Brna (název sochy – Pevné spojení), Jana Naše z Hněvotína (název sochy Strom), Jaroslava Řehnu z dobřichovic (název sochy Zvonice), Michala Sýkoru z Lochovic (název sochy Akumulace) a Ivana Šmilauera z Pacova (název sochy Rodina). Sochy budou na závěr sympozia předány řediteli Správy KRNAP Janu Hřebačkovi a později umístěny na vybraných místech ve Vrchlabí a v Krkonošském národním parku.

Jana Mudrová