menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

STUDIJNÍ POBYT
Jižní Dalmácie

Galerista, kurátor

Miroslav Švancara  

V rámci své činnosti podnikl studijní a inspirační cestu do Chorvatska - Jižní Dalmácie.

Po 25 letech od posledního pobytu v těchto místech. 

           Jižní Dalmácie je nesmírně různorodá: od úrodné delty Neretvy, hornatého poloostrova Pelješac, blízkého ostrova Korčuly a jejich příjemných letovisek, přes Dubrovnickou riviéru plnou vinic, mediteránské zeleně a historického města Dubrovník nazývaného "perla Jadranu", až po Župu Dubrovačku s letovisky Sreb.

 

           Jihodalmatský poloostrov Pelješac vyniká výbornými červenými víny, krásnou přírodou, bohatou vegetací, malebnými městečky a zátokami s krásnými plážemi. K nejoblíbenějším letoviskům patří Orebić, Trpanj, Viganj, Kučište a Žuljana. Po Istrii je druhým největším poloostrovem v chorvatském Jadranu. Ze starokřesťanského a předrománského období pochází několik velmi cenných kostelíků, především kostelík sv. Michala (Sveti Mihovil) s freskami, které patří k nejstarším na pobřeží. Z pozdního středověku, tedy přibližně z doby kolem převzetí poloostrova Dubrovnickou republikou, pocházejí gotické františkánské kláštery ve Stonu a v Orebići. K největšímu rozkvětu tu došlo v 17. století, což se projevilo  především barokní výstavbou honosných obytných domů i kostelů.

          Korčula je město, přístav, oblíbené letovisko a často navštěvovaný výletní cíl na severovýchodním pobřeží ostrova Korčula. Patří k nejcennějším městským památkovým rezervacím na chorvatském přímoří. Staré jádro obehnané hradbami leží na malém poloostrůvku. Střed starého města tvoří na nejvyšším bodě goticko-renesanční katedrál sv. Marka (Sveti Marko) ze 16. - 17. stol., s velmi cenným interiérem (mimo jiné originál od Tintoretta). Součástí je baptisterium ve zvonici katedrály (dílo moderního chorvatského umění). Sousední Opatský palác (Opatska palača) s opatskou klenotnicí (Opatska riznica), cenné liturgické předměty, obrazy, sochy, rukopisy aj. Komplex náměstí doplňuje nejstarší korčulský kostel sv. Petra (Sveti Petar) ze 14. stol. V blízkosti je dům, kde se údajně narodil slavný cestovatel Marco Polo.                        

                

Dubrovnik je úchvatné město s tajuplným historickým jádrem. Výjimečné je městské opevnění, které patří mezi nejcennější památkové komplexy v jihovýchodní Evropě a od roku 1979 je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je univerzitním městem a významným kulturním střediskem. Působí zde stálé divadlo a symfonický orchestr. Navíc Dubrovník každoročně hostí rozsáhlou kulturní akci Letní dubrovnické hry, na kterou se sjíždí divadelní a hudební umělci z celého Chorvatska i Evropy včetně České republiky. Na malém území Starého města se nachází úžasná architektura a výtvarné umění od poloviny 13. až do 19. století. Zajímavé jsou prezentace současného výtvarného umění v mnoha nepodbízejících se, zato vkusně a odborně vedených galeriích.